Tuyển dụng

Tuyển dụng Nhân viên Kỹ thuật và Kinh doanh

Nhằm mục tiêu mở rộng kinh doanh, phát triển Công ty. Chúng tôi mong muốn được hợp tác với những đồng nghiệp mới có tinh thần và trách nhiệm cao, tâm huyết trong công việc.