Zimmer Group

Grippers Zimmer Group Zimmer Group Zimmer Grippers đã thiết kế ra hệ thống đóng gói Bag Gripper giúp giảm bớt chi phí thiết kế và quản lý dự án của Bạn và nâng cao năng lực sản xuất hiệu quả dây chuyền của nhà máy. Chúng tôi đã kiểm tra sản phẩm của chúng tôi 100% đãm bảo chất lượng cao tiêu chuẩn Germany và cũng cung cấp tài liệu cho dự án để bạn lưu trữ. Hệ thống của chúng tôi được thiết kế tối ưu với khả năng vận hành lên tới 10 triệu chu kỳ không cần bảo trì giúp cung cấp tính khả dụng tối đa hóa khả năng vận hành của hệ thống dây chuyền hoặc Robot của Nhà máy. Với khả năng cung cấp chuyên nghiệp của Sài Gòn Automation sẽ hỗ trợ tốt nhất cho bạn.

Hiển thị 1 10 / 25 kết quả

  • Sắp xếp: